Sistem Maklumat Racun Perosak (SISMARP) Sangat Membantu Petani

Sistem Maklumat Racun Perosak (SISMARP)

Sejak berkecimpung dalam dunia pertanian secara tidak langsung maklumat mengenai pengawalan penyakit dan racun perosak perlu diketahui.

Untuk mengenal jenis-jenis racun, serangga perosak dan cara mengawalnya, banyak bacaan dan rujukan perlu dibuat.

Pilih Racun Perosak Yang Tepat.

Sistem Maklumat Racun Perosak (SISMARP)
Sistem Maklumat Racun Perosak (SISMARP)

Untuk mendapatkan maklumat yang lebih sahih, anda boleh merujuk Sistem Maklumat Racun Perosak (SISMARP) telah diwujudkan semenjak tahun 2001 bertujuan untuk memberi maklumat mengenai pengesyoran racun bagi sektor pertanian. Petani, pengusaha ladang serta agen pengembangan pertanian boleh membuat rujukan melalui SISMARP untuk mendapatkan maklumat racun berdaftar yang disyorkan untuk tanaman atau kawalan perosak yang tertentu.

Carian boleh merujuka kepada;

  • Jenis tanaman
  • Nama Perosak
  • Perawis Aktif
  • Jenama racun
Sistem Maklumat Racun Perosak (SISMARP) Sangat Membantu Petani
Mudah membuat carian.
Sistem Maklumat Racun Perosak (SISMARP) Sangat Membantu Petani
Butiran yang lengkap.

Semoga perkongsian berkaitan penyakit dan racun ini membantu anda dan selamat bercucuk tanam!

Sila ke : sismarp

Sumber:

Bahagian Kawalan Racun Perosak / Pesticide Control Division
Tingkat 4-6, Wisma Tani,
Jalan Sultan Salahuddin,
50632 Kuala Lumpur,
Malaysia

Nama: Ismail Iberahim
Emel: ismailiberahim@doa.gov.my
Telefon: 03 – 2030 1511
Nama: Lalitha Jaya George
Emel: lalitha@doa.gov.my
Telefon: 03 – 2030 1509

81 / 100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *